Palvelut taloyhtiöille

Tehtäväluettelo noudattaa täysin Suomen Kiinteistöliiton näkemystä isännöinnin tehtävistä.
Tehtävät suoritetaan aina hyvää isännöintitapaa (HIT) noudattaen.

Isännöitsijän tehtävän keskeisin osa on huoltehtia yhtiön normaalin toiminnan sujumisesta.
Tämän vuoksi ei voida luetella kaikkia isännöitsijän yksittäisiä tehtäviä. Ratkaisevaa on, että kokonaisuus toimii.

TEKNISET TEHTÄVÄT

KIINTEÄN KOKOUSPALKKIOON KUULUVAT TEHTÄVÄT

3.1. Kiinteistön hoitotehtävien järjestäminen

 • kiinteistönhoitotyön järjestäminen, seuranta, valvonta ja ohjaaminen
 • kulutustavoitteiden asettaminen ja seuranta (lämpö, vesi, sähkö)
 • tavoite- ja seurantatietojen mukaisten toimenpiteiden käynnistäminen ja ohjaus
 • energiatariffien ja muutosten seuranta
 • kiinteistönhoitoa varten tarvittavien materiaalien hankinta ja töihin liittyvät järjestelyt (mm. irtain käyttöomaisuus, tarveaineet)

3.2. Kunnossapito

 • peruslaitejärjestelmien (LVIS jne.), rakenteiden ja ulkovaipan kunnon seuranta ja seurannan mukaisten toimenpiteiden käynnistäminen ja ohjaus sekä lähivuosien korjaustarpeen määrittely
 • kertaluontoisten korjaustöiden hallinnollinen järjestely
 • kunnossapitoon liittyvien tarkastusten ja katselmusten järjestäminen
 • yhtiön edun valvonta osakkaiden huoneistokohtaisissa muutos- ja korjaustöissä
 • äkillisten ja satunnaisesti tapahtuvien korjausten hoitaminen

3.3. Korjaus-, perusparantamis- ja rakennuttamisasiat

 • uuden kiinteistön vastaanottoon liittyvät asiat
 • teknisten asiakirjojen urakoitsijalta saamisesta ja oikeellisuuden tarkistamisesta huolehtiminen
 • takuuaikana esiin tulevien ongelmien tilastointi koko kiinteistöstä
 • takuuajan vakuuksien seuranta
 • tarvittavat yhteydenpidot
 • korjaus- ja perusparantamisasia
 • hallinnollinen organisointi (mm. urakoitsijan valinta, teknis-taloudellinen kokonaisajattelu), yleisvalvonta sekä päätöksentekomenettely
 • takuu- ja vastuuaika- sekä vuosikorjausyhteydenpidot
 • hankesuunnitteluun osallistuminen
 • tarvittavien viranomaisasioiden hoitaminen (mm. rakennusluvat)
 • työn aikainen tiedottaminen asukkaille ja muille tahoille
 • takuuaikana esiin tulevien ongelmien tilastointi koko kiinteistöstä
 • takuuajan vakuuksien seuranta

ERILLISKORVAUKSEEN KUULUVAT TEHTÄVÄT

3.1. Kiinteistön hoitotehtävien järjestäminen

 • kiinteistönhoidon asiakirjojen laatiminen (hoito- ja huolto-ohjelmat, laatumäärittelyt)

3.2. Kunnossapito

 • kiinteistöteknisen korjaussuunnitelman (tekninen PTS, 5 vuotta) laatiminen kustannusarvioineen
 • ylimääräisiin tarkastuksiin ja katselmuksiin osallistuminen (esim. osakkaan aiheuttamat vahinkotapahtumat, huoneistokäynnit)

3.3. Korjaus-, perusparantamis- ja rakennuttamisasiat

 • työselitysten ja piirustusten laatiminen
 • tarjouspyyntöasiakirjojen (tarjouserittely ja urakkaohjelma) laatiminen
 • tarjousten pyytäminen
 • tarjousvertailujen laatiminen
 • urakkasopimusten laatiminen
 • työmaakokouksiin osallistuminen
 • valvonta
 • vastaanotto
 • takuuaikajärjestelyt
 • pelastussuunnitelman laadinta

 

Mainittujen erilliskorvaukseen oikeuttavien tehtävien lisäksi isännöitsijällä on oikeus periä erikseen korvaus taloyhtiöön kohdistettavissa olevista suoranaisista kuluista, kuten kopiointi-, skannaus-, telekopio-, postitus-, painatus- ja ilmoituskuluista, tilisiirto- ym. maksuista, toimistotarvikkeista ja tulostuspaperista. Sama koskee matkakuluja ja muita kuin luettelossa mainittuja erillistodistuksia.

Yhteydenottolomake

On asiasi sitten tarjouspyyntö, palaute tai muu syy, jätä viestisi tai yhteydenottopyyntösi lomakkeella.
Otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.
Taloyhtiön asukas, tarvitsemasi tieto voi löytyä myös Lomakkeet ja ilmoitukset -osiosta.
Pidämme yhdessä huolta alueemme kiinteistöistä, ympäristön hyvinvoinnista sekä asumisen turvallisuudesta ja viihtyvyydestä. Lisätietoja mm. vastuullisesta paikallisesta vesi- ja jätehuollosta sekä energiapalveluista löydät toimijoiden omilta verkkosivuilta.

Parhaat energiaratkaisut taloyhtiöille, vihreä lämpö kotiin

Lahden seudun oma vesiyhtiö

Yhdyskuntajätehuollon palvelut
Jätteiden vastaanotto, käsittely, hyödyntäminen, jäteneuvonta ja jätehuollon suunnittelu

Päijäthämäläisten kiinteistöomistajien etujärjestö palvelee asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä sekä muita kiinteistönomistajia

Valtakunnallinen kiinteän verkon ja mobiiliverkon laajakaistapalveluiden sekä TV-palveluiden tarjoaja.