TALOUDELLISET TEHTÄVÄT

Taloussuunnittelu ja laskentatoimi, kuten lainojen hoito, talousarvioiden laadinta, kirjanpito sekä kulutustilastointi.

Katso tehtäväluettelo

TALOUDELLISET TEHTÄVÄT

KIINTEÄN KOKOUSPALKKIOON KUULUVAT TEHTÄVÄT

2.1. Taloussuunnittelu

 

 • toiminta- ja rahoitussuunnitelman laadinta (PTS)
 • talousarvion laadinta tulo- ja menoerittäin, perustelut hallitukselle
 • ajan tasalla oleva maksuvalmiusseuranta ja kassavarojen tarkoituksenmukainen hoito

 

2.2. Laskentatoimi

 

 • laskujen hyväksyminen ja maksaminen ajallaan
 • lainojen hoito ajallaan
 • lainaosuuksien vuotuinen laskenta osakastiedottamista varten
 • kirjanpidon hoito ja tilinpäätösehdotuksen laadinta niin, että toimintakertomuksesta ilmenee:
 • hallinto: hallituksen kokoonpano ja kokouskerrat, yhtiökokoukset, tilintarkastajat, isännöitsijä, kiinteistönhoito ja siivous
 • talous: vastikkeet jälkilaskelmineen, käyttökorvaukset, vuokrat, lainat, palkat ja palkkiot, vakuutukset, ehdotus tuloksen käsittelemiseksi, talousarviovertailu (elleivät ne ilmene tuloslaskelmasta tai taseesta)
 • kulutustiedot: lämpö, sähkö, vesi
 • tuloslaskelmasta ja taseesta ilmenee
 • vertailu edelliseen vuoteen ja talousarvioon
 • käytetään Suomen Kiinteistöliiton tilinpäätöslomakkeita tai muuten vastaavat tiedot sisältävää erittelyä
 • selvitys asuintalovarauksesta ja sen käytöstä
 • selvitys korjausrahastosta ja sen käytöstä
 • talousarviovertailu hallitusta varten vähintään kerran vuodessa
 • tilintarkastuksen järjestäminen
 • vuokra- ja vastikekirjanpito sekä saatavien perintähuomautusten teko
 • palkkojen laskenta ja maksatus määräajassa
 • ennakonpidätysten tilitys ennakkoperintälain mukaisesti määräajassa
 • sosiaalivakuutusmaksujen laskenta ja tilitys ennakkoperintä- ym. lakien mukaisesti määräajassa
 • kulutustilastointi (energia, vesi)
 • arvonlisäveron laskenta ja tilitys kohteen ollessa arvonlisäverollinen

ERILLISKORVAUKSEEN KUULUVAT TEHTÄVÄT

2.2. Laskentatoimi

 • erillislaskelma lainaosuuden suorittamista vasten
 • lunastushintalaskelman laatiminen (arava, hitas)
 • perintätoimista huolehtiminen
 • energian arvonlisäverolaskelman laadinta arvonlisäverovelvollisille osakkaille tai vuokralaisille
 • kulutuslaskutus alamittareiden perusteella
 • käyttökorvausten laskutus

Mainittujen erilliskorvaukseen oikeuttavien tehtävien lisäksi isännöitsijällä on oikeus periä erikseen korvaus taloyhtiöön kohdistettavissa olevista suoranaisista kuluista, kuten kopiointi-, skannaus-, telekopio-, postitus-, painatus- ja ilmoituskuluista, tilisiirto- ym. maksuista, toimistotarvikkeista ja tulostuspaperista. Sama koskee matkakuluja ja muita kuin luettelossa mainittuja erillistodistuksia.

Yhteydenottolomake

On asiasi sitten tarjouspyyntö, palaute tai muu syy, jätä viestisi tai yhteydenottopyyntösi lomakkeella.
Otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.
Taloyhtiön asukas, tarvitsemasi tieto voi löytyä myös Lomakkeet ja ilmoitukset -osiosta.
Pidämme yhdessä huolta alueemme kiinteistöistä, ympäristön hyvinvoinnista sekä asumisen turvallisuudesta ja viihtyvyydestä. Lisätietoja mm. vastuullisesta paikallisesta vesi- ja jätehuollosta sekä energiapalveluista löydät toimijoiden omilta verkkosivuilta.

Parhaat energiaratkaisut taloyhtiöille, vihreä lämpö kotiin

Lahden seudun oma vesiyhtiö

Yhdyskuntajätehuollon palvelut
Jätteiden vastaanotto, käsittely, hyödyntäminen, jäteneuvonta ja jätehuollon suunnittelu

Päijäthämäläisten kiinteistöomistajien etujärjestö palvelee asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä sekä muita kiinteistönomistajia

Valtakunnallinen kiinteän verkon ja mobiiliverkon laajakaistapalveluiden sekä TV-palveluiden tarjoaja.