Muuttoilmoitus

Tämä ilmoitus ei korvaa viranomaisille tehtävää muuttoilmoitusta. Ilmoitus on tehtävä viikon kuluessa muutosta. Muuttajalla tarkoitetaan asukasta, jonka pääasiallinen asuinpaikka osoite on, vaikka olisikin muualla kirjoilla.


Muuttoilmoitus on tehtävä, jotta Oveen voidaan vaihtaa nimi Huolto- / talonmies voi avata oven Voi sopia saunavuoroista yms. Voi saada huoneistoa koskevia todistuksia esim. asumistukea varten