Kattavat isännöintipalvelut taloyhtiöille

Isännöitsijän tärkein tehtävä on huolehtia taloyhtiön normaalin toiminnan sujumisesta. Tämän vuoksi kaikkia isännöitsijän yksittäisiä tehtäviä ei voida luetella. Ratkaisevaa on, että kokonaisuus toimii. Noudatamme täysin Suomen Kiinteistöliiton näkemystä isännöinnin tehtävistä ja suoritamme ne aina hyvää isännöintitapaa (HIT) noudattaen.

Tutustu palvelukohtaisiin tehtävälistauksiin. Tarjottuun/sovittuun kuukausiveloitushintaan sisältyy ”kiinteään palkkioon kuuluvat tehtävät”. Osa isännöintitehtävistä sekä taloyhtiöön kohdistuvat suoranaiset kulut veloitetaan erikseen.

HALLINNOLLISET
TEHTÄVÄT

Kokoukset, kiinteistön sopimusasiat, valvonta, yhtiön työsuhdeasiat, ilmoitusvelvollisuudet ja muut hallinnolliset tehtävät.

TALOUDELLISET
TEHTÄVÄT

Taloussuunnittelu ja laskentatoimi, kuten lainojen hoito, talousarvioiden laadinta, kirjanpito sekä kulutustilastointi. 

TEKNISET

Kiinteistön hoitotehtävien järjestäminen, kunnossapito sekä korjaus-, perusparantamis- ja rakennuttamisasiat.

HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

KIINTEÄN KOKOUSPALKKIOON KUULUVAT TEHTÄVÄT

1.1 Kokoukset

Hallituksen kokoukset 

 • kokousasioiden valmistelu
 • kokouskutsun toimittaminen hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä ajassa hallituksen jäsenille
 • pöytäkirja ensi tilassa, viimeistään kuukauden kuluessa hallituksen jäsenille
 • asialistan ja mahdollisten asiakirjojen toimittaminen hallituksen päättämässä ajassa (esim. viikon sisällä)

Yhtiökokoukset

 • kokousasioiden valmistelu
 • kirjallisen kokouskutsun toimittaminen yhtiöjärjestyksen mukaisesti
 • tilinpäätösasiakirjojen ja talousarvion liittäminen kokouskutsuun
 • pöytäkirjan laatiminen kuukauden kuluessa
 • osakastiedotteen toimittaminen yhtiökokouksen päätöksistä tarvittaessa

1.2 Kiinteistön sopimusasiat (ks. myös kohta 3.3.)

Sopimuksista tarkistetaan säännönmukaisesti sopimusehdot, voimassaoloajat, vakuudet ym. Sopimuksia solmittaessa käytetään voimassa olevia yleisesti hyväksyttyjä ja vahvistettuja lomakkeita. Yhtiön nimissä tehtävien sopimusten tarjouspyyntöjen valmistelussa (esim. kiinteistönhoito) on käytettävä tarvittaessa asiantuntijoita. Tarjouspyynnöt kilpailutetaan asianmukaisesti.

 • vuokra-, vakuutus- ja liittymissopimusten valmistelu, laadinta ja valvonta
 • huolto-, siivous-, jätehuolto- ym. kiinteistönhoitosopimusten valmistelu, laadinta ja valvonta
 • neuvottelujen käynnistäminen sopimusriitojen yhteydessä

1.3 Valvonta

 • yhtiöjärjestyksen ja kiinteistön järjestysmääräysten, osake- ja asunto-osakeyhtiölain sekä viranomaisten määräysten noudattamisen valvonta
 • häiriöt: varoitusten laatiminen ja antaminen sekä mahdollisten jatkotoimenpiteiden (häätö, hallintaanotto) käynnistäminen
 • virallisten turvallisuusmääräysten valvonta (palotekninen turvallisuus, lukitusjärjestelmät, yleisavainten käyttö )
 • väestönsuojelumääräysten noudattamisen valvonta (tarvikkeiden hankinnasta ja henkilövalinnoista huolehtiminen )
 • henkilökunnan, kiinteistönhoitoyritysten ja huoltoliikkeiden toiminnan valvonta
 • sopimusten valvonta (esim. vakuudet)

1.4 Yhtiön työntekijöiden työsuhdeasiat

 • työsuhteen solmiminen ja päättäminen
 • työehtosopimusten ja lakien noudattaminen
 • työsuojelumääräysten soveltaminen
 • lain mukaisen työterveyshuollon järjestäminen
 • työnantajan työnjohto-oikeuden käyttö
 • koulutuksen ja perehdyttämisen järjestäminen
 • sijaisuusjärjestelyjen hoitaminen
 • työsuhde-erimielisyyksissä neuvottelujen käynnistäminen 

1.5 Ilmoitusvelvollisuudet

 • kaupparekisteriin tehtävien muutosilmoitusten teko (hallituksen ja isännöitsijän muutokset)
 • osakas – ja asukastiedotteiden toimittaminen yhtiöjärjestyksen, hallituksen tai yhtiökokousten päätösten mukaisesti
 • veroilmoitusten, vuosi- ja tarkkailuilmoitusten teko
 • vakuutuslaitosilmoitusten teko
 • tilastokeskukselle tehtävien ilmoitusten teko
 • palkkatilastointi-ilmoitusten teko työnantajain yhteisöön
 • työsuhteista johtuvien ilmoitusten teko

1.6 Muut hallinnolliset tehtävät

 • asiakaspalvelu (tavoitettavuus toimiston aukioloaikoina tai sovittuina vastaanottoaikoina)
 • asiakirjojen ja arvopapereiden asiallinen arkistointi ja säilyttäminen
 • kunnallisten ilmoitusten ja tiedotusten seuraaminen
 • vuokralaisten hankinnasta huolehtiminen

ERILLISKORVAUKSEEN KUULUVAT TEHTÄVÄT

1.1. Kokoukset

Kokouksiin osallistuminen

 • muut kokoukset
 • muut asukasdemokratian mukaiset kokoukset
 • rakennuttamiseen liittyvät kokoukset (kuten työmaakokoukset)
 • muut kokoukset (esim. talotoimikunta)

1.2 Kiinteistön sopimusasiat (ks. myös kohta 3.3.)

Sopimuksista tarkistetaan säännönmukaisesti sopimusehdot, voimassaoloajat, vakuudet ym. Sopimuksia solmittaessa käytetään voimassa olevia yleisesti hyväksyttyjä ja vahvistettuja lomakkeita. Yhtiön nimissä tehtävien sopimusten tarjouspyyntöjen valmistelussa (esim. kiinteistönhoito) on käytettävä tarvittaessa asiantuntijoita. Tarjouspyynnöt kilpailutetaan asianmukaisesti.

 • sopimusriitojen hoitaminen
 • mahdollisten jatkotoimenpiteiden käynnistäminen (esim. oikeudenkäynnit)

 

1.3 Valvonta

 • häädön ja hallintaan oton jatkotoimenpiteiden toimeenpano (oikeudenkäyntimenettely ja täytäntöönpano sekä vuokraustoimenpiteet)
 • yleisturvasuunnitelman laatiminen

1.4 Yhtiön työntekijöiden työsuhdeasiat

 • työsuhde-erimielisyyksissä mahdollisten jatkotoimenpiteiden hoitaminen (esim. oikeudenkäynnit)

1.5 Ilmoitusvelvollisuudet

 • yhtiöjärjestysmuutosten hoitaminen ja muutosilmoitusten teko kaupparekisteriin

1.6 Muut hallinnolliset tehtävät

 • kiinnitysten hakeminen
 • huolehtiminen valitusten laatimisesta viranomaisille
 • mahdollisiin tontinmittaustoimenpiteisiin tai vastaaviin osallistuminen
 • aloitteiden ja reklamaatioiden teko kunnallisille viranomaisille
 • talkoojärjestelyjen hoitaminen
 • isännöitsijäntodistuksen antaminen tilinpäätöksineen

Mainittujen erilliskorvaukseen oikeuttavien tehtävien lisäksi isännöitsijällä on oikeus periä erikseen korvaus taloyhtiöön kohdistettavissa olevista suoranaisista kuluista, kuten kopiointi-, skannaus-, telekopio-, postitus-, painatus- ja ilmoituskuluista, tilisiirto- ym. maksuista, toimistotarvikkeista ja tulostuspaperista. Sama koskee matkakuluja ja muita kuin luettelossa mainittuja erillistodistuksia.

Yhteydenottolomake

On asiasi sitten tarjouspyyntö, palaute tai muu syy, jätä viestisi tai yhteydenottopyyntösi lomakkeella.
Otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.
Taloyhtiön asukas, tarvitsemasi tieto voi löytyä myös Lomakkeet ja ilmoitukset -osiosta.
Pidämme yhdessä huolta alueemme kiinteistöistä, ympäristön hyvinvoinnista sekä asumisen turvallisuudesta ja viihtyvyydestä. Lisätietoja mm. vastuullisesta paikallisesta vesi- ja jätehuollosta sekä energiapalveluista löydät toimijoiden omilta verkkosivuilta.

Parhaat energiaratkaisut taloyhtiöille, vihreä lämpö kotiin

Lahden seudun oma vesiyhtiö

Yhdyskuntajätehuollon palvelut
Jätteiden vastaanotto, käsittely, hyödyntäminen, jäteneuvonta ja jätehuollon suunnittelu

Päijäthämäläisten kiinteistöomistajien etujärjestö palvelee asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä sekä muita kiinteistönomistajia

Valtakunnallinen kiinteän verkon ja mobiiliverkon laajakaistapalveluiden sekä TV-palveluiden tarjoaja.