Osakkeen rekisteröinti

Isännöitsijälle toimitettavat selvitykset osakeluettelomerkinnän tekemiseksi

 

Kauppakirja

Kauppakirjajäljennös tulee esittää yhtiölle osakeluettelomerkintää varten, mikäli omistusoikeuden siirtyminen on sidottu esim. loppukauppahinnan maksuun, tulee myös tästä toimittaa selvitys.

Osakekirja

Rekisteröintiä pyytävään asti ulottuva, katkeamaton, jatkuva siirtomerkintäsarja.

Varainsiirtovero

Varainsiirtoverolaskelma ja kuitti /tosite veron maksusta (ks. ohje varainsiirtoverosta)

Lahja

Lahjakirja

Alaikäisen puolesta lahjan ottaa vastaan hänen holhoojansa tai tuomioistuimen toimesta määrätty edunvalvoja.

Osakekirja

Rekisteröintiä pyytävään asti ulottuva, katkeamaton, jatkuva siirtomerkintäsarja.

Ositus

Osituskirja

Mikäli osake siirtyy osituksessa puolisolta toiselle, saaja merkitään osakeluetteloon.
Mikäli osakkeet on ennen ositusta omistettu yhteisesti, merkitään siirtyvä osuus puolisolle osakeluetteloon.

Osakekirja

Rekisteröintiä pyytävään asti ulottuva, katkeamaton, jatkuva siirtomerkintäsarja.

Varainsiirtovero

Varainsiirtoveroa on suoritettava siltä osin, kuin vastikkeena on käytetty muuta kuin jaettavana olevaa varallisuutta.

Jakamaton kuolinpesä

Perukirja tai vainajan sukuselvitys

Mikäli osake oli vainajan omistuksessa, perillisten yhteisestä pyynnöstä osakeluetteloon merkitään perilliset yhteisesti. Jos vainaja ja leski omistivat osakeryhmän yhdessä, merkitään vainajan omistamaan osuuteen perilliset. Yhteisesti selvitys mahdollisesta lesken käyttö- ja hallintaoikeudesta.

Perintö

Ositus ja/ tai perinnönjakokirja

Jos vainaja oli naimisissa, on ennen perinnönjakoa toimitettava omaisuuden ositus. Osakeluettelomerkintä tehdään perinnönjakokirjan mukaisesti. Jakokirja on kaikkien pesän osakkaiden allekirjoittama tai mikäli pesän jaon on toimittanut oikeuden määräämä pesänjakaja, hänen allekirjoittamansa jakokirja. Luetteloon merkitsemistä pyytävän on selvitettävä, että pesänjako on tullut lainvoimaiseksi.

Osakekirja

Rekisteröintiä pyytävään asti ulottuva katkeamaton, jatkuva siirtomerkintäsarja (pesänjakaja tai testamentin toimeenpanija voivat tehdä siirtomerkinnän).

Varainsiirtovero

Varainsiirtoveroa on suoritettava siltä osin, kuin vastikkeena on käytetty pesän ulkopuolisia varoja.

Testamentti

Testamentinsaajan on esitettävä jäljennös testamentista ja selvitys sen lainvoimaiseksi tulosta.

Osakekirja

Rekisteröintiä pyytävään asti ulottuva katkeamaton, jatkuva siirtomerkintäsarja (pesänjakaja tai testamentin toimeenpanija voivat tehdä siirtomerkinnän) katkeamaton siirtosarja (pesänjakaja tai testamentin toimeenpanija voi tehdä siirtomerkinnän).

Varainsiirtovero

Varainsiirtoveroa on suoritettava siltä osin, kuin vastikkeena on käytetty pesän ulkopuolisia varoja

Lunastus

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti osakkailla saattaa olla lunastusoikeus yhtiön osakkeisiin niiden siirtyessä uudelle omistajalle. Lunastuksessa noudatettava menettelytapa riippuu yhtiöjärjestyksestä.

Yhtiöoikeudelliset säännöt

Sulautuminen

Jakautuminen

Uuden yhtiön perustaminen

Yhtiömuodon muutos

Purkaminen

Selvitys osakkeiden siirtymisestä yhtiöoikeudellisissa saannoissa.

Varainsiirtovero

Ilmoitus varainsiirtoverosta

Kiinteistövälittäjän välittämässä asunto-osakkeiden kaupassa varainsiirtovero maksetaan kaupantekopäivänä pankkiin. Kiinteistönvälittäjä tekee tarvittavat merkinnät siitä, että varainsiirtovero on maksettu ja lähettää varainsiirtoveroilmoituksen verotoimistoon. Asunnonostaja saa kiinteistönvälittäjän merkinnöin varustetun kappaleen ilmoituksesta isännöitsijää varten.

Yksityishenkilöiden välisissä kaupoissa varainsiirtovero maksetaan verohallituksen vahvistamalla varainsiirtoveron tilisiirtolomakkeella kahden (2) kuukauden kuluessa kaupantekopäivästä veroviraston tilille. Ilmoitus maksetusta verosta tehdään verotoimistoon henkilökohtaisesti. Varainsiirtoveron määrä on 2,0 % kauppahinnasta.

Osakkeiden vaihdossa vero suoritetaan kummastakin luovutuksesta erikseen. Verotoimistolle ilmoittamisen yhteydessä tarvitaan mukaan kauppakirjan jäljennös. Verotoimiston leimalla varustettu varainsiirtoverolaskelma ja kuitti/tosite varainsiirtoveron maksamisesta sekä jäljennös kauppakirjasta toimitetaan taloyhtiön isännöitsijälle osakerekisteriin merkitsemistä varten.

Ensiasunnon ostajan verovapaus

Ensiasunnonostajan, 18-39-vuotias, ei tarvitse maksaa varainsiirtoveroa. Edellytyksenä kuitenkin on, että ensiasunnonostaja hankkii omistukseensa vähintään puolet asunnosta, jota hän käyttää tai ryhtyy käyttämään omana vakituisena asuntonaan.

Osakeluettelomerkinnästä

Jos osakkeen viimeinen luovutus on merkitty osakekirjaan avoimella siirrolla, on osakekirjaan kirjoitettava uuden omistajan nimi ennen kuin saanto merkitään osakeluetteloon. Osakeluettelomerkinnästä ei asunto-osakeyhtiössä tarvitse kirjoittaa todistusta osakekirjaan.

Yhteydenottolomake

On asiasi sitten tarjouspyyntö, palaute tai muu syy, jätä viestisi tai yhteydenottopyyntösi lomakkeella.
Otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.
Taloyhtiön asukas, tarvitsemasi tieto voi löytyä myös Lomakkeet ja ilmoitukset -osiosta.
Pidämme yhdessä huolta alueemme kiinteistöistä, ympäristön hyvinvoinnista sekä asumisen turvallisuudesta ja viihtyvyydestä. Lisätietoja mm. vastuullisesta paikallisesta vesi- ja jätehuollosta sekä energiapalveluista löydät toimijoiden omilta verkkosivuilta.

Parhaat energiaratkaisut taloyhtiöille, vihreä lämpö kotiin

Lahden seudun oma vesiyhtiö

Yhdyskuntajätehuollon palvelut
Jätteiden vastaanotto, käsittely, hyödyntäminen, jäteneuvonta ja jätehuollon suunnittelu

Päijäthämäläisten kiinteistöomistajien etujärjestö palvelee asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä sekä muita kiinteistönomistajia

Valtakunnallinen kiinteän verkon ja mobiiliverkon laajakaistapalveluiden sekä TV-palveluiden tarjoaja.