Osakkeen rekisteröinti

Isännöitsijälle toimitettavat selvitykset osakeluettelomerkinnän tekemiseksi

Kauppa
Lahja
Ositus
Jakamaton kuolinpesä
Perintö
Testamentti
Lunastus
Yhtiöoikeudelliset säännöt
Varainsiirtovero
Osakeluettelomerkinnästä

Kauppa

Kauppakirja

kauppakirjajäljennös tulee esittää yhtiölle osakeluettelomerkintää varten mikäli omistusoikeuden siirtyminen on sidottu esim. loppukauppahinnan maksuun, tulee myös tästä toimittaa selvitys.

Osakekirja

rekisteröintiä pyytävään asti ulottuva, katkeamaton, jatkuva siirtomerkintäsarja

Varainsiirtovero

varainsiirtoverolaskelma ja kuitti /tosite veron maksusta (ks. ohje varainsiirtoverosta)

Lahja

Lahjakirja

alaikäisen puolesta lahjan ottaa vastaan hänen holhoojansa tai tuomioistuimen toimesta määrätty edunvalvoja

Osakekirja

rekisteröintiä pyytävään asti ulottuva, katkeamaton, jatkuva siirtomerkintäsarja

Ositus

Osituskirja

mikäli osake siirtyy osituksessa puolisolta toiselle, saaja merkitään osakeluetteloon
mikäli osakkeet on ennen ositusta omistettu yhteisesti, merkitään siirtyvä osuus puolisolle osakeluetteloon

Osakekirja

rekisteröintiä pyytävään asti ulottuva, katkeamaton, jatkuva siirtomerkintäsarja

Varainsiirtovero

varainsiirtoveroa on suoritettava siltä osin, kuin vastikkeena on käytetty muuta kuin jaettavana olevaa varallisuutta

Jakamaton kuolinpesä

Perukirja tai vainajan sukuselvitys

mikäli osake oli vainajan omistuksessa, perillisten yhteisestä pyynnöstä osakeluetteloon merkitään perilliset yhteisesti, jos vainaja ja leski omistivat osakeryhmän yhdessä, merkitään vainajan omistamaan osuuteen perilliset yhteisesti selvitys mahdollisesta lesken käyttö- ja hallintaoikeudesta

Perintö

Ositus ja/ tai perinnönjakokirja

jos vainaja oli naimisissa, on ennen perinnönjakoa toimitettava omaisuuden ositus osakeluettelomerkintä tehdään perinnönjakokirjan mukaisesti. Jakokirja on kaikkien pesän osakkaiden allekirjoittama tai mikäli pesän jaon on toimittanut oikeuden määräämä pesänjakaja, hänen allekirjoittamansa jakokirja
luetteloon merkitsemistä pyytävän on selvitettävä, että pesänjako on tullut lainvoimaiseksi

Osakekirja

rekisteröintiä pyytävään asti ulottuva katkeamaton, jatkuva siirtomerkintäsarja (pesänjakaja tai testamentin toimeenpanija voivat tehdä siirtomerkinnän)

Varainsiirtovero

varainsiirtoveroa on suoritettava siltä osin, kuin vastikkeena on käytetty pesän ulkopuolisia varoja

Testamentti

testamentinsaajan on esitettävä jäljennös testamentista ja selvitys sen lainvoimaiseksi tulosta

Osakekirja

rekisteröintiä pyytävään asti ulottuva katkeamaton, jatkuva siirtomerkintäsarja (pesänjakaja tai testamentin toimeenpanija voivat tehdä siirtomerkinnän) katkeamaton siirtosarja (pesänjakaja tai testamentin toimeenpanija voi tehdä siirtomerkinnän)

Varainsiirtovero

varainsiirtoveroa on suoritettava siltä osin, kuin vastikkeena on käytetty pesän ulkopuolisia varoja

Lunastus

yhtiöjärjestyksen mukaisesti osakkailla saattaa olla lunastusoikeus yhtiön osakkeisiin niiden siirtyessä uudelle omistajalle lunastuksessa noudatettava menettelytapa riippuu yhtiöjärjestyksestä

Yhtiöoikeudelliset säännöt

Sulautuminen

Jakautuminen

Uuden yhtiön perustaminen

Yhtiömuodon muutos

Purkaminen

selvitys osakkeiden siirtymisestä yhtiöoikeudellisissa saannoissa

Varainsiirtovero

Ilmoitus varainsiirtoverosta

Kiinteistövälittäjän välittämässä asunto-osakkeiden kaupassa varainsiirtovero maksetaan kaupantekopäivänä pankkiin tai postiin. Kiinteistönvälittäjä tekee tarvittavat merkinnät siitä, että varainsiirtovero on maksettu ja lähettää varainsiirtoveroilmoituksen verotoimistoon. Asunnonostaja saa kiinteistönvälittäjän merkinnöin varustetun kappaleen ilmoituksesta isännöitsijää varten.

Yksityishenkilöiden välisissä kaupoissa varainsiirtovero maksetaan verohallituksen vahvistamalla varainsiirtoveron tilisiirtolomakkeella kahden (2) kuukauden kuluessa kaupantekopäivästä postiin tai pankkiin ostajan kotikunnan veroviraston tilille. Ilmoitus maksetusta verosta tehdään verotoimistoon henkilökohtaisesti. Varainsiirtoveron määrä on 1,6 % kauppahinnasta.

Osakkeiden vaihdossa vero suoritetaan kummastakin luovutuksesta erikseen. Verotoimistolle ilmoittamisen yhteydessä tarvitaan mukaan kauppakirjan jäljennös. Verotoimiston leimalla varustettu varainsiirtoverolaskelma ja kuitti/tosite varainsiirtoveron maksamisesta sekä jäljennös kauppakirjasta toimitetaan taloyhtiön isännöitsijälle osakerekisteriin merkitsemistä varten.

Ensiasunnon ostajan verovapaus

Ensiasunnon ostajan, 18-39-vuotias, ei tarvitse maksaa varainsiirtoveroa. Edellytyksenä kuitenkin on, että ensiasunnonostaja hankkii omistukseensa vähintään puolet asunnosta, jota hän käyttää tai ryhtyy käyttämään omana vakituisena asuntonaan.

Osakeluettelomerkinnästä

Jos osakkeen viimeinen luovutus on merkitty osakekirjaan avoimella siirrolla, on osakekirjaan kirjoitettava uuden omistajan nimi ennen kuin saanto merkitään osakeluetteloon. Osakeluettelomerkinnästä ei asunto-osakeyhtiössä tarvitse kirjoittaa todistusta osakekirjaan.