Nimenmuutos

Osakeluettelon muutosta varten täytyy toimittaa virkatodistus tai vastaava asiakirja nimenmuutoksesta.