Muuttoilmoitus

Tämä ilmoitus ei korvaa viranomaisille tehtävää muuttoilmoitusta. Ilmoitus on tehtävä viikon kuluessa muutosta. Muuttajalla tarkoitetaan asukasta, jonka pääasiallinen asuinpaikka osoite on, vaikka olisikin muualla kirjoilla.

Muuttoilmoitus on tehtävä, jotta

  • Oveen voidaan vaihtaa nimi
  • Huolto- / talonmies voi avata oven
  • Voi sopia saunavuoroista yms.
  • Voi saada huoneistoa koskevia todistuksia esim. asumistukea varten